Szkolenie dla rodzin zastępczych

Szkolenie dla rodzin zastępczych

Odbędzie się ono w dniu 7 grudnia 2015 r. o godz. 12.00 w siedzibie PCPR w Rzeszowie Organizatora Rodzinnej Pieczy Zastępczej przy ul. Batorego 9, na parterze, w sali konferencyjnej lub na I piętrze pokój 208.

Szkolenie przeznaczone jest dla osób pełniących funkcję rodziny zastępczej z terenu powiatu rzeszowskiego. Tematyka szkolenia obejmować będzie zagadnienia dotyczące zagrożeń współczesnej młodzieży jak: narkotyki, dopalacze, alkohol, internet, ryzykowne zachowania itp.

Szkolenie prowadzone będzie przede wszystkim w formie mini wykładów, pogadanek, dyskusji, pracy w zespole oraz pracy indywidualnej. Zachęcamy do wzięcia udziału w szkoleniu gdyż planowana tematyka odpowiada sygnalizowanym potrzebom oraz poszerzy zakres posiadanej przez Państwa wiedzy.