PODSUMOWANIE 2022 ROKU

PODSUMOWANIE 2022 ROKU

Powiatowe Centrum Pomocy Rodzinie w Rzeszowie zaprasza osoby niepełnosprawne z terenu powiatu rzeszowskiego do ubiegania się o dofinansowania ze środków Państwowego Funduszu Rehabilitacji Osób Niepełnosprawnych w ramach pilotażowego programu PFRON – Aktywny Samorząd.

Informacje dotyczące realizacji programu w 2022 roku można uzyskać w siedzibie Powiatowego Centrum Pomocy Rodzinie w Rzeszowie ul. Batorego 9, 35-005 Rzeszów,

pod numerem telefonu: 17 8594823 wew. 7 lub 519585427, a także na stronach internetowych bip.powiat.rzeszowski.pl oraz www.pcpr.powiat.rzeszowski.pl

 

PODSUMOWANIE 2022 ROKU

Ogółem z dofinansowań skorzystało 116 osób niepełnosprawnych, z czego

w ramach Modułu I – 63 osoby, a z Modułu II – 53 osób

Dofinansowania w zakresie Modułu I przyznawane były na pomoc w zakupie i montażu oprzyrządowania do posiadanego samochodu, uzyskania prawa jazdy, dofinansowanie sprzętu elektronicznego lub jego elementów oraz oprogramowania, szkoleń w zakresie obsługi sprzętu elektronicznego oraz oprogramowania zakupionego w ramach programu, pomoc w zakupie wózka inwalidzkiego oraz skutera o napędzie elektrycznym, pomoc w utrzymania sprawności technicznej posiadanych wózków inwalidzkich o napędzie elektrycznym, specjalistyczne protezy oraz pomoc   w utrzymaniu aktywności zawodowej poprzez zapewnienie opieki dla osoby zależnej.
Dofinansowania w zakresie Modułu II przyznawane były na pokrycie kosztów czesnego oraz dodatki na pokrycie kosztów kształcenia jako pomoc w uzyskaniu wykształcenia na poziomie wyższym.