Powiatowy program korekcyjno-edukacyjny dla osób stosujących przemoc w rodzinie

Powiatowy program korekcyjno-edukacyjny dla osób stosujących przemoc w rodzinie

Uczestnikami programu są mieszkańcy powiatu rzeszowskiego, osoby skazane za czyny związane ze stosowaniem przemocy domowej, które otrzymały karę pozbawienia wolności z okresem zawieszenia na okres próby, osoby stosujące przemoc domową w trakcie trwania procedury Niebieskiej Karty, osoby kierowane przez instytucje i organizacje oraz wszystkie, które chciałyby pracować nad swoimi emocjami i konstruktywnymi relacjami z ludźmi.

Program oddziaływań korekcyjno-edukacyjnych osób stosujących przemoc w rodzinie jest realizowany w budynku Powiatowego Centrum Pomocy Rodzinie w Rzeszowie przy ul. Batorego 9 w godzinach od 15.45 do 19.00. Zajęcia korekcyjno-edukacyjne obejmują 60 godzin dydaktycznych pracy grupowej oraz zajęcia indywidualne – dwie godziny na jednego uczestnika.

Do programu przystąpiło 13 uczestników.

Planowany termin zakończenia oddziaływań korekcyjno-edukacyjnych to sierpień 2020 r.