Powiatowy Program Korekcyjno-Edukacyjny w Powiecie Rzeszowskim

Powiatowy Program Korekcyjno-Edukacyjny w Powiecie Rzeszowskim

Powiatowy Program Korekcyjno-Edukacyjny
w Powiecie Rzeszowskim

Powiatowe Centrum Pomocy Rodzinie w Rzeszowie ogłasza nabór uczestników wyrażających chęć udziału w I edycji programu oddziaływań korekcyjno-edukacyjnych dla osób mających problemy w zachowaniu, które chciałyby pracować nad swoimi emocjami i konstruktywnymi relacjami z ludźmi.

W części edukacyjnej Program koncentruje się na przekazaniu szeroko pojętej wiedzy nt. zjawiska przemocy, zachowań agresywnych, uzależnienia od alkoholu, prawidłowych relacji w rodzinie, postaw rodzicielskich, komunikacji interpersonalnej, asertywnych zachowań, radzenia sobie ze stresem, zastępowania zachowań agresywnych zachowaniami akceptowanymi społecznie. Część korekcyjna natomiast ukierunkowana jest na zdobycie praktycznych umiejętności niestosowania przemocy, radzenia sobie ze złością, trening umiejętności prospołecznych i asertywności, umiejętność rozpoznawania u siebie wyzwalaczy agresji i zastępowania jej zachowaniami społecznie akceptowanymi oraz naukę konstruktywnego rozwiązywania konfliktów i korzystania ze wsparcia społecznego.

Po zebraniu odpowiedniej liczby osób Program będzie realizowany w budynku Powiatowego Centrum Pomocy Rodzinie w Rzeszowie przy ul. Batorego 9 w godzinach popołudniowych. Zajęcia korekcyjno-edukacyjne obejmują 60 godzin dydaktycznych pracy grupowej oraz zajęcia indywidualne – dwie godziny na jednego uczestnika.

Osoby zainteresowane uczestnictwem w programie proszone są o wypełnienie oświadczeń wg załączonego wzoru i dostarczenia ich do siedziby Powiatowego Centrum Pomocy Rodzinie w Rzeszowie przy ul. Batorego 9, 35-005 Rzeszów.

UDZIAŁ W PROGRAMIE JEST BEZPŁATNY

 Zapraszamy zainteresowane osoby do udziału.

Szczegółowe informacje pod numerem telefonu: 17-85-94-823 wew. 4 lub 519-585-761.

> OŚWIADCZENIE <

 

Logo Powiatu Rzeszowskiego