Program korekcyjno-edukacyjny dla osób stosujących przemoc w rodzinie

Program korekcyjno-edukacyjny dla osób stosujących przemoc w rodzinie

Program korekcyjno-edukacyjny stanowi integralny element kompleksowych działań realizowanych w oparciu o Powiatowy Program Przeciwdziałania Przemocy w Rodzinie w zakresie przeciwdziałania przemocy. Celem Programu jest zmiana zachowań i postaw osób stosujących przemoc w rodzinie, a w rezultacie powstrzymanie sprawców i zakończenie przemocy, a także zwiększenie ich zdolności do samokontroli zachowań agresywnych i konstruktywnego współżycia w rodzinie.

Adresatami Programu są osoby skazane za czyny związane ze stosowaniem przemocy domowej, które otrzymały karę pozbawienia wolności z okresem zawieszenia na okres próby, osoby stosujące przemoc domową w trakcie trwania procedury Niebieskiej Karty, osoby kierowane przez instytucje i organizacje, oraz wszystkie, które chciałyby pracować nad swoimi emocjami i konstruktywnymi relacjami z ludźmi.

Program oddziaływań korekcyjno-edukacyjnych w 2017 roku  dla osób stosujących przemoc w rodzinie realizowany będzie w siedzibie Powiatowego Centrum Pomocy Rodzinie w Rzeszowie przy ul. Batorego 9, od godziny 16.00. Długość cyklu korekcyjno edukacyjnego obejmować będzie 62 godziny dydaktyczne.

UDZIAŁ W PROGRAMIE JEST BEZPŁATNY, DAJE MOŻLIWOŚĆ SKORZYSTANIA Z INDYWIDUALNYCH SPOTKAŃ

ORAZ GRUPOWYCH ZAJĘĆ KOREKCYJNO-EDUKACYJNYCH

 

 Szczegółowe informacje pod numerem telefonu: 17-85-94-823 wew. 4 lub 519-585-857.

Oświadczenie – deklaracja chęci wzięcia udziału w programie