Program wyrównywania różnic między regionami III na rok 2016

Program wyrównywania różnic między regionami III na rok 2016

O dofinansowanie w ramach Obszaru B na likwidację barier w urzędach, placówkach edukacyjnych lub środowiskowych domach samopomocy w zakresie umożliwienia osobom niepełnosprawnym poruszania się i komunikowania mogą ubiegać się powiaty lub podmioty, które prowadzą placówki edukacyjne lub środowiskowe domy samopomocy.

O dofinansowanie w ramach obszaru D na likwidację barier transportowych mogą ubiegać się placówki służące rehabilitacji osób niepełnosprawnych prowadzone przez organizacje pozarządowe, gminy lub powiaty oraz jednostki prowadzące warsztaty terapii zajęciowej.

 

Szczegóły dotyczące programu oraz wnioski do pobrania są dostępne pod linkiem https://bip.powiat.rzeszow.pl/WYROWNYWANIE_ROZNIC_MIEDZY_REGIONAMI___1