Spotkanie dla rodzin zastępczych z terenu powiatu rzeszowskiego

Spotkanie dla rodzin zastępczych z terenu powiatu rzeszowskiego

które odbędzie się w dniu 15 marca 2016 r. o godz. 12.00 w siedzibie PCPR w Rzeszowie Organizatora Rodzinnej Pieczy Zastępczej przy ul. Batorego 9, na parterze w sali konferencyjnej.

Celem spotkania będzie omówienie najważniejszych bieżących spraw dotyczących rodzinnej pieczy zastępczej oraz planów działania i współpracy na 2016 r.

Ponadto odbędzie się również spotkanie z dietetykiem na temat zdrowego i racjonalnego żywienia dzieci i młodzieży.

Spotkanie odbędzie się w godzinach: 12.00 – 14.30.