Promocja projektu Podkarpackie - z POWERem w przyszłość!

 

Celem  projektu jest podniesienie zdolności do zatrudnienia 120 (72K/48M) osób w wieku 15-29 lat z obszaru województwa podkarpackiego (w rozumieniu KC.) przy czym co najmniej 50% Uczestników stanowić  będą osoby zamieszkujące miasta średnie lub miasta tracące funkcje społeczno- gospodarczą, o cechach zgodnych z grupą docelową (co najmniej 80% stanowić będą os. bierne zawodowo, maksymalnie 20% osoby pracujące znajdujące się w trudnej sytuacji na rynku pracy). Osoby z niepełnosprawnością będą stanowić  min. 5% grupy docelowej, a z niskimi kwalifikacjami min. 15% grupy docelowej.

W ramach projektu zapewniamy:

– Identyfikację potrzeb osób młodych;

– Warsztat miękkich kompetencji społecznych;

– Pośrednictwo pracy;

– Szkolenia;

– Staże zawodowe dla 96 UP.