„Rodzina niejedno ma imię – Dzień Rodzicielstwa Zastępczego w Powiecie Rzeszowskim”

„Rodzina niejedno ma imię – Dzień Rodzicielstwa Zastępczego w Powiecie Rzeszowskim”

Program Dnia:

  • Powitanie
  • Szkolenie dla rodziców zastępczych
  • Organizacja czasu wolnego dla dzieci
  • Ognisko/grill
  • Gry i zabawy rodzinne
  • Punkt informacyjny – porady i informacje koordynatorów rodzinnej pieczy zastępczej, psychologa i pedagoga

 

Szczegółowych informacji dotyczących spotkania udzielają koordynatorzy rodzinnej pieczy zastępczej.