Spotkanie Grupy Wsparcia „Orchidea” w Ośrodku Interwencji Kryzysowej w Górnie

Spotkanie Grupy Wsparcia „Orchidea”  w Ośrodku Interwencji Kryzysowej w Górnie

Art. 162 Kodeksu karnego mówi, że “kto człowiekowi znajdującemu się w położeniu grożącym bezpośrednim niebezpieczeństwem utraty życia albo ciężkiego uszczerbku na zdrowiu nie udziela pomocy, mogąc jej udzielić bez narażania siebie lub innej osoby na niebezpieczeństwo utraty życia albo ciężkiego uszczerbku na zdrowiu, podlega karze pozbawienia wolności do lat 3.

Według polskiego prawa, nieudzielenie pomocy osobie znajdującej się w bezpośrednim niebezpieczeństwie utraty życia lub zdrowia jest przestępstwem.  Osoba będąca świadkiem wypadku bądź innego zdarzenia  ma obowiązek powiadomienia o zaistniałym fakcie odpowiednie służby, a także udzielenia pierwszej pomocy poszkodowanemu.

W dniu 27.02.2018 r. w Ośrodku Interwencji Kryzysowej podczas comiesięcznego spotkania Grupy Wsparcia odbyło się szkolenie z pierwszej pomocy przedmedycznej. Szkolenie poprowadził ratownik medyczny z Wojewódzkiej Stacji Pogotowia Ratunkowego w Rzeszowie. Celem szkolenia było praktyczne przygotowanie uczestników do udzielania pierwszej pomocy oraz nabycie umiejętności rozpoznawania stanów zagrożenia życia, udzielania pomocy przy zadławieniach, zranieniach, krwotokach, a także w jaki sposób postępować  w czasie wypadków komunikacyjnych.

Uczestniczki spotkania miały możliwość brać czynny udział w dyskusji, a także w ćwiczeniach na fantomie i ćwiczeniach sytuacyjnych. Mamy nadzieję, iż zdobyta wiedza przyczyni się do uratowania czyjegoś zdrowia lub życia w razie konieczności.

 

Serdecznie zapraszamy wszystkich chętnych na kolejne spotkanie Grupy Wsparcia, które odbędzie się 13.03.2018 r. o godz. 15:30.

Dla dzieci uczestniczek spotkania zapewniamy opiekę oraz ciekawe gry i zabawy z elementami psychoedukacji prowadzone przez

Panią psycholog Joannę Kiszka, specjalistę z  Ośrodka.

W przypadku pytań prosimy o kontakt  z pracownikami Ośrodka w Górnie pod numerem: 518-736-839.