Spotkanie przedstawicieli jednostek pomocy społecznej

Spotkanie przedstawicieli jednostek pomocy społecznej

W spotkaniu wziął udział również Wicestarosta Powiatu Rzeszowskiego Pan Marek Sitarz.

Spotkanie rozpoczęło się wizytacją zaproszonych gości w Domu Pomocy Społecznej w Górnie celem zaprezentowania efektów działań w ramach realizacji projektu współfinansowanego przez Szwajcarię z Polsko – Szwajcarskiego Programu współpracy z nowymi krajami członkowskimi Unii Europejskiej.

Następnie przedstawiciele DPS w Chmielniku, Dynowie i Kąkolówce oraz przedstawiciele POW w Łące i w Rzeszowie przedstawili ofertę usług domów również poprzez prezentacje multimedialne (z pokazem filmów i zdjęć).

Kolejną częścią spotkania był panel szkoleniowy, w którym przedstawiono kolejno: