Szkolenie specjalizacyjne z zakresu Organizacji Pomocy Społecznej - rekrutacja

Koszt kursu: 3200,00 zł. 

Osoby zainteresowane proszone są o przesłanie swojego zgłoszenia na adres: instsoc@ur.edu.pl

Podanie na Kurs szkolenie specjalizacji z zakresu organizacji pomocy społecznej znajduje sie poniżej.

Szkolenie obejmuje 265 godzin dydaktycznych (wykłady, ćwiczenia i zajęcia warsztatowe). Program składa się z 12 modułów stanowiących minimum programowe szkolenia (Rozporządzenie Ministra Pracy i Polityki Społecznej z dnia 26 września 2012 – par.2 p 1-12). Program został zatwierdzony przez Ministerstwo Pracy i Polityki Społecznej, zaś jego zgoda na prowadzenie szkolenia podpisana została w dniu 7 marca 2013r.

Zjazdy odbywają się w systemie sobotnio-niedzielnym. Do 2 terminów sobotnio-niedzielnych dołączone są piątki z uwagi na realizację objętych programem wizyt studyjnych w instytucjach pomocy społecznej.

Uzyskanie specjalizacji następuje po złożeniu z wynikiem pozytywnym egzaminu końcowego przed Komisją egzaminacyjną do spraw specjalizacji z zakresu organizacji pomocy społecznej IS. Do egzaminu może przystąpić osoba, która odbyła szkolenie zawierające minimum programowe, napisała pracę dyplomową oraz uzyskała jej pozytywną pisemną ocenę.

Pozostałe informacje można uzyskać na poniższej stronie:

http://is.ur.edu.pl/student/szkolenie-specjalizacyjne-z-zakresu-organizacji-pomocy-spolecznej