Powiatowy program korekcyjno-edukacyjny dla osób stosujących przemoc w rodzinie

Program korekcyjno-edukacyjny stanowi integralny element kompleksowych działań realizowanych w oparciu o Powiatowy Program Przeciwdziałania Przemocy w Rodzinie w zakresie przeciwdziałania przemocy. Celem Programu jest zmiana zachowań i postaw osób stosujących przemoc w rodzinie, a w rezultacie powstrzymanie sprawców i zakończenie przemocy, a także zwiększenie ich zdolności do samokontroli zachowań agresywnych i konstruktywnego współżycia w rodzinie.

Uczestnikami programu byli mieszkańcy powiatu rzeszowskiego, osoby skazane za czyny związane ze stosowaniem przemocy domowej, które otrzymały karę pozbawienia wolności z okresem zawieszenia na okres próby, osoby stosujące przemoc domową w trakcie trwania procedury Niebieskiej Karty, osoby kierowane przez instytucje i organizacje oraz wszystkie, które chciałyby pracować nad swoimi emocjami i konstruktywnymi relacjami z ludźmi.

Program oddziaływań korekcyjno-edukacyjnych osób stosujących przemoc w rodzinie był realizowany w budynku Powiatowego Centrum Pomocy Rodzinie w Rzeszowie przy ul. Batorego 9  w dn. Od 29.03.-14.06.2019 r., w godzinach od 15.45 do 19.00. Zajęcia odbywały się raz/dwa razy w tygodniu i obejmowały 60 godzin dydaktycznych pracy grupowej oraz zajęcia indywidualne – 2 godziny na jednego uczestnika.

Do oddziaływań korekcyjno-edukacyjnych przystąpiło piętnastu uczestników. Trzynaście osób ukończyło program otrzymując stosowne zaświadczenie.

Osoby zainteresowane uczestnictwem w kolejnej edycji proszone są o wypełnienie oświadczeń wg załączonego wzoru i dostarczenie ich do siedziby Powiatowego Centrum Pomocy Rodzinie w Rzeszowie przy ul. Batorego 9, 35-005 Rzeszów.

Szczegółowe informacje pod numerem telefonu: 17-85-94-823 wew. 4 lub 519-585-761.