Szkolenie w Powiatowym Centrum Pomocy Rodzinie w Rzeszowie na temat środków psychoaktywnych przeprowadzone przez Wojewódzką Stację Sanitarno – Epidemiologiczną w Rzeszowie

Szkolenie w Powiatowym Centrum Pomocy Rodzinie w Rzeszowie na temat środków psychoaktywnych przeprowadzone przez Wojewódzką Stację Sanitarno – Epidemiologiczną w Rzeszowie

                  

Celem spotkania było dostarczenie szczegółowej wiedzy na temat środków psychoaktywnych m.in.:

– dokładna charakterystyka środków zastępczych i ich analiza chemiczna, a także skutki ich zażywania;

– przepisy prawne regulujące problematykę wytwarzania i wprowadzania do obrotu środków zastępczych oraz walkę z procederem;

– skala problemu „nowych narkotyków” na terenie Polski, a w szczególności województwa podkarpackiego;

– ocena wpływu środków zastępczych na zdrowie i życie ludzi.

Zaprezentowane zostały również krótkie filmy, obrazujące zachowanie osób po zażyciu niektórych substancji odurzających.  W celu lepszego zrozumienia omawianych tematów uczestnicy mieli możliwość założenia narkogogli  i alkogogli – specjalnych okularów, przez które świat widziany jest z perspektywy osoby nietrzeźwej oraz pod wpływem narkotyków.