„W poszukiwaniu dźwięków wokół Nas”

„W poszukiwaniu dźwięków wokół Nas”

Podczas spotkania rodzice i dzieci przy pomocy różnych technik własnoręcznie wykonywali instrumenty muzyczne, np: grzechotki. Osoba prowadząca wykorzystując różne instrumenty (m.in.: gitara, grzechotki, tamburyn, trójkąt, kołatki) uczyła uczestników wspólnej zabawy dźwiękami. Podczas zajęć prowadzono rozmowy dotyczące norm i zasad panujących w rodzinach, a także konieczności wyznaczania dzieciom granic bez użycia złości i agresji, gdyż jak stwierdzono, ma to bezpośredni wpływ na ich poczucie bezpieczeństwa. Omówiono również aspekt karania, szczególny nacisk został położony na to jak karać nie używając klapsa.

Następne spotkanie warsztatowe odbędzie się 02.12.2016 r., będą wówczas prowadzone zabawy integracyjne,  które będą wykorzystywały zdolności muzyczne rodziców i dzieci w ten sposób aby generować wzorce zachowań bez przemocy i agresji.