Warsztaty z zakresu przeciwdziałania przemocy w rodzinie dla rodziców i dzieci w Ośrodku Interwencji Kryzysowej w Górnie

Warsztaty z zakresu przeciwdziałania przemocy w rodzinie dla rodziców i dzieci  w Ośrodku Interwencji Kryzysowej w Górnie

W warsztatach bierze udział 15 osób (rodzice + dzieci), obejmują one cykl 5 spotkań w okresie od października do grudnia bieżącego roku. Spotkania wykorzystując metody arteterapii i pedagogiki mają przede wszystkim na celu wdrażanie prawidłowych metod wychowawczych w stosunku do dzieci i młodzieży, promowanie odpowiednich zasad i wzorców wychowawczych wolnych od przemocy oraz wzmacnianie pozytywnych więzi i relacji pomiędzy rodzicami i dziećmi. Warsztaty  finansowane są ze środków Powiatu Rzeszowskiego.

Na pierwszym spotkaniu uczestnicy pracowali używając arkuszy papieru, taśmy bezbarwnej oraz nożyczek. Dzieci chętnie współpracowały z rodzicami. Rodzice natomiast  byli otwarci na wszelkie uwagi i sugestie dzieci dotyczące formy wykonywanych prac. Zajęcia przebiegały w miłej i przyjaznej atmosferze. Dzieci uczyły się wspólnej pracy, bez rywalizacji oraz negatywnych emocji. Warsztaty miały charakter integracyjny, a także wprowadzający do tematyki z zakresu przeciwdziałania przemocy oraz  wdrażania prawidłowych metod wychowawczych. W czasie przerwy rodziny miały możliwość skorzystania z przekąski w formie ciasteczek i cukierków oraz napojów.

Podczas kolejnych spotkań kształtowane będą zdolności indywidualne rodziców oraz dzieci. Wykorzystane zostaną możliwości i predyspozycje rozwojowe uczestników zajęć
w ten sposób, aby miały one zastosowanie w profilaktyce przeciw przemocy.

Mamy nadzieję, że rodzice waz z dziećmi z chęcią wezmą udział w kolejnych zajęciach, wyposażeni w wiedzę i umiejętności będą mile wspominać wspólnie spędzony czas.