Ważna informacja

Ważna informacja

Przewodniczący Powiatowego Zespołu do Spraw Orzekania  o Niepełnosprawności  w Rzeszowie informuje: w związku z odwołaniem stanu zagrożenia epidemicznego  przestają obowiązywać przepisy pozwalające na składanie wniosków z wyłączeniem obowiązku  osobistego stawiennictwa, w tym  w szczególności za pośrednictwem operatora pocztowego.

Od 1 października wniosek na kartę parkingową składa się osobiście,

z wyjątkiem:

  1. Osoby, która nie ukończyła 18 roku życia, za którą wniosek składają rodzice lub ustanowieni przez sąd opiekunowie albo jeden z rodziców lub ustanowionych przez sąd opiekunów;
  2. Osoby ubezwłasnowolnionej całkowicie pozostającej pod władzą rodzicielską, za którą wniosek składa jeden z rodziców;
  3. Osoby ubezwłasnowolnionej całkowicie niepozostającej pod władzą rodzicielską lub osoby ubezwłasnowolnionej częściowo, za którą wniosek składa odpowiednio opiekun lub kurator ustanowiony przez sąd.

Druk nowego wniosku

https://bip.pcpr.powiat.rzeszowski.pl/downloadFile/25181