Zaproszenie

Zaproszenie

Powiatowe Centrum Pomocy Rodzinie w Rzeszowie – Organizator Rodzinnej Pieczy Zastępczej zaprasza do udziału w szkoleniu

pn. ,,Trauma relacyjna – formy, skutki i zapobieganie jej powielaniu”, które odbędzie się w dniu 14 września 2023 r., w godz. 9.00 – 13.30  w siedzibie PCPR w Rzeszowie Organizatora Rodzinnej Pieczy Zastępczej przy ul. Batorego 9 , na parterze w sali konferencyjnej.

Prosimy o przybycie przedstawiciela rodziny zastępczej oraz potwierdzenie uczestnictwa  do dnia 12.09.2023 r. pod nr 519 585 391.