Zajęcia klubowe w ramach W T Z

Zajęcia klubowe w ramach W T Z

Państwowy Fundusz Rehabilitacji Osób Niepełnosprawnych ogłosił nabór wystąpień o przyznanie środków finansowych na realizację programu „Zajęcia klubowe w WTZ”, dotyczących zajęć klubowych, które mają zostać uruchomione i prowadzone w nowym roku realizacyjnym przez 12 miesięcy począwszy od dnia             1 lutego 2024 r. do dnia 31 stycznia 2025 r.

Termin naboru wniosków przez samorząd powiatowy o dofinansowanie w ramach programu wyznacza się na okres od dnia 1 listopada 2023 r. do dnia 17 listopada 2023 r.

W razie zainteresowania złożeniem wniosku prosimy o kontakt z PCPR w Rzeszowie.

Szczegółowe informacje znajdują się na stronie PFRON:

https://www.pfron.org.pl/o-funduszu/programy-i-zadania-pfron/programy-i-zadania-real/program-zajecia-klubowe-w-wtz/