Zaproszenie do udziału w szkoleniu

Zaproszenie do udziału w szkoleniu

Szkolenie odbędzie się w dniu 9 grudnia 2016 r. o godz. 11.00 -14.00 w siedzibie PCPR w Rzeszowie Organizatora Rodzinnej Pieczy Zastępczej przy ul. Batorego 9, na parterze, w sali konferencyjnej.

Szkolenie przeznaczone jest dla osób pełniących funkcję rodziny zastępczej/prowadzących rodzinny dom dziecka z terenu powiatu rzeszowskiego. Tematyka spotkania obejmować będzie zagadnienia dotyczące znaczenia i kształtowania więzi dla rozwoju dziecka oraz zapobieganie wypaleniu w pracy opiekuna i budowania sieci wsparcia. Szkolenie prowadzone będzie przede wszystkim w formie mini wykładów, prezentacji multimedialnej, indywidualnych przypadków i dyskusji.