Informacja podsumowująca zajęcia dla rodziców i dzieci z cyklu warsztatów z zakresu przeciwdziałania przemocy w rodzinie w Ośrodku Interwencji Kryzysowej w Górnie

Informacja podsumowująca  zajęcia dla rodziców i dzieci z cyklu warsztatów z zakresu przeciwdziałania przemocy w rodzinie w Ośrodku Interwencji Kryzysowej w Górnie

Zajęcia umożliwiły rodzicom odkrywanie nowych pasji i zainteresowań oraz poznanie alternatywnych form spędzania wolnego czasu z dzieckiem bez przemocy.

Spotkania pozwoliły na zdobycie i poszerzenie wiedzy z zakresu opieki nad dzieckiem, prawidłowych metod wychowawczych oraz wpływu przemocy w rodzinie na rozwój dziecka. Podczas spotkań wszyscy uczestnicy mieli okazję brać czynny udział w zajęciach plastyczno-technicznych przy pomocy technik arteterapeutycznych oraz w ciekawych zabawach muzycznych, które miały na celu zintegrowanie całej grupy, a także zaprezentowanie rodzicom w jaki sposób można aktywnie spędzać czas ze swoimi pociechami. Wspólnie spędzone chwile rodziców i dzieci, podczas zajęć  pozwoliło na zacieśnianie więzi rodzinnych, które są szczególnie ważne w nadchodzący świąteczny czas. Spotkania miały charakter wykładów, dyskusji, a także warsztatów.

Łącznie obyło się 5 spotkań, w których udział wzięło 15 osób. Ostatnie spotkanie zostało podsumowane przez Panią Agnieszkę Gabrowską Dyrektora Powiatowego Centrum Pomocy Rodzinie w Rzeszowie.          

Na zakończenie wszyscy uczestnicy otrzymali pamiątkowe dyplomy oraz drobne upominki.