Powiatowe Centrum Pomocy Rodzinie w Rzeszowie ogłasza nabór uczestników wyrażających chęć udziału w Programie psychologiczno-terapeutycznym dla osób stosujących przemoc w rodzinie w 2021 roku. Celem programu jest zmiana wzorów zachowań.

Program psychologiczno–terapeutyczny dla osób stosujących przemoc w rodzinie może być kierowany zarówno do osób, które uczestniczyły już wcześniej w programach oddziaływań korekcyjno-edukacyjnych dla osób stosujących przemoc w rodzinie, jak i osób, które nie brały w nich udziału, przy czym preferowaną grupą powinny być osoby, które uczestniczyły lub ukończyły program oddziaływań korekcyjno-edukacyjnych.

Program oddziaływań psychologiczno-terapeutyczny w 2021 roku  dla osób stosujących przemoc w rodzinie w przypadku pozyskania odpowiedniej liczby uczestników realizowany będzie w siedzibie Powiatowego Centrum Pomocy Rodzinie w Rzeszowie przy ul. Batorego 9.

Osoby zainteresowane uczestnictwem w kolejnej edycji programu proszone są o wypełnienie oświadczeń wg załączonego wzoru i dostarczenie ich do siedziby Powiatowego Centrum Pomocy Rodzinie w Rzeszowie przy ul. Batorego 9, 35-005 Rzeszów.

UDZIAŁ W PROGRAMIE JEST BEZPŁATNY, DAJE MOŻLIWOŚĆ SKORZYSTANIA
Z INDYWIDUALNYCH SPOTKAŃ PSYCHOLOGICZNO-TERAPEUTYCZNYCH

Zapraszamy zainteresowane osoby do udziału.

Szczegółowe informacje pod numerem telefonu: 17-85-94-823 wew. 4 lub 519-585-761.

Pliki do pobrania