Spotkanie rodzin.

Spotkanie  rodzin.

Powiatowe Centrum Pomocy Rodzinie w Rzeszowie Organizator Rodzinnej Pieczy Zastępczej zaprasza do udziału w spotkaniu dla rodzin zastępczych i prowadzących rodzinne domy dziecka z terenu powiatu rzeszowskiego, które odbędzie się w dniu 31 marca 2023 r. w godz. 10.00 – 13.00.

Celem spotkania będzie omówienie najważniejszych bieżących spraw dotyczących rodzinnej pieczy zastępczej oraz planów działania i współpracy na 2023 r.

Ponadto na spotkaniu poruszone zostaną tematy związane z usamodzielnianiem wychowanków rodzinnych form pieczy zastępczej.