"Czas na remont 2016" - konkurs grantowy

"Czas na remont 2016" - konkurs grantowy

Logo Towarzystwa Nasz Dom

Towarzystwo Nasz Dom postanowiło po raz kolejny rozdać pieniądze w ramach Funduszu im. Janusza Korczaka, w związku z czym ogłasza konkurs grantowy “Czas na remont”. Adresowany jest on do rodzinnych form opieki zastępczej i placówek opiekuńczo-wychowawczych. W ramach konkursu udzielane będzie wsparcie na realizację projektów remontowych i doposażenie placówek.

Maksymalna wysokość dofinansowania w ramach jednego wniosku wynosi 3 000 złotych. Każdy adresat może złożyć 1 wniosek.

Czas składania wniosków:

25 kwietnia – 25 maja 2016 (decyduje data stempla pocztowego).

Wyniki konkursu:

27 czerwca 2016 – wyniki konkursu będą opublikowane na stronie internetowej www.towarzystwonaszdom.pl

 

Więcej informacji oraz regulamin konkursu znajdą Państwo na stronie internetowej Towarzystwa Nasz Dom, w zakładce “Fundusz Korczaka”: http://towarzystwonaszdom.pl/konkurs-czas-na-remont/

Szczegółowych informacji udziela koordynator konkursu p. Beata Rutkowska (502 666 941 lub b.rutkowska@naszdom.org.pl)