"Moja rodzina zastępcza" - konkurs

 

Powiatowe Centrum Pomocy Rodzinie w Rzeszowie Organizator Rodzinnej Pieczy Zastępczej ogłasza konkurs plastyczny pod nazwą „Moja rodzina zastępcza”.

Konkurs skierowany jest dla dzieci i młodzieży w wieku od 4 do 18 lat z rodzinnej pieczy zastępczej, w następujących kategoriach wiekowych: 4 – 7 lat, 8 – 13 lat oraz 14 – 18 lat.

Głównym celem Konkursu jest popularyzowanie i upowszechnianie rodzicielstwa zastępczego, kształtowanie i rozwój umiejętności plastycznych dzieci i młodzieży oraz zachęcenie dzieci i młodzieży do prezentowania własnej twórczości plastycznej na forum publicznym.

Prace należy przesyłać do dnia 31 maja 2016 r. do godz. 15.00 na adres: PCPR w Rzeszowie ul. Batorego 9, 35-005 Rzeszów lub osobiście do PCPR w Rzeszowie ul. Batorego 9, pokój 209 lub kancelaria pokój 211.  

Komisja Konkursowa wybierze 3 najlepsze prace, po jednej w określonej kategorii wiekowej.

Główną nagrodą w Konkursie jest zamieszczenie nagrodzonych prac na plakatach oraz broszurze promującej rodzicielstwo zastępcze. Organizator Konkursu przewiduje również dla laureatów drobne upominki.

Serdecznie zachęcamy do wzięcia udziału w konkursie, ciekawi jesteśmy Waszych prac.

Podzielcie się nimi z nami.

Pozdrawiamy,

Zespół Rodzinnej Pieczy Zastępczej

Poniżej w plikach do pobrania znajduje się Regulamin Konkursu.

Więcej informacji pod numerem telefonu (17) 859 – 48 – 23 w. 5 (następnie 3) lub 519 585 391