I edycja 2017 Powiatowego Programu Korekcyjno-Edukacyjnego dla osób stosujących przemoc w rodzinie

I edycja 2017 Powiatowego Programu Korekcyjno-Edukacyjnego dla osób stosujących przemoc w rodzinie

Adresatami Programu  są  osoby skazane za czyny związane ze stosowaniem przemocy domowej, które otrzymały karę pozbawienia wolności z okresem zawieszenia na okres próby, osoby stosujące przemoc domową w trakcie trwania procedury Niebieskiej Karty, osoby kierowane przez instytucje i organizacje oraz wszystkie, które chciałyby pracować nad swoimi emocjami i konstruktywnymi relacjami z ludźmi.

Pierwsze spotkanie w  związku z rozpoczęciem realizacji Powiatowego Programu Korekcyjno-Edukacyjnego dla osób stosujących przemoc w rodzinie – I edycja 2017  odbędzie się  20 marca  (poniedziałek)  o godzinie 15.45  w budynku PCPR  I piętro  pokój  208  przy ulicy Batorego 9.

Zapraszamy zainteresowane osoby do udziału.

Kontakt  pod numerem telefonu 519 585 761.