Ruszyły zajęcia profilaktyczno-edukacyjne w Szkołach Podstawowych Powiatu Rzeszowskiego

Ruszyły zajęcia profilaktyczno-edukacyjne w Szkołach Podstawowych Powiatu Rzeszowskiego

Ostatnie zajęcia zostały przeprowadzone 27.02.2017r. w Szkole Podstawowej w Sokołowie Młp. w klasie 4. Temat, który został poruszony podczas tego spotkania dotyczył przemocy rówieśniczej. Młodzież została zapoznana z podstawowymi pojęciami i definicjami dotyczącymi przemocy i jej skutków, przedstawione zostały właściwe metody postępowania oraz reagowania w sytuacjach związanych z przemocą i agresją w szkole.

Kolejne zajęcia zostały zaplanowane na 14.03.2017r. w Szkole Podstawowej w Górnie, gdzie tematem spotkania będzie przemoc, sposoby rozwiązywania konfliktów, a także cyberprzemoc jako nowe zagrożenie.

Wszystkie zajęcia w szkołach realizowane przez pracowników Ośrodka Interwencji Kryzysowej w Górnie prowadzone są w formie wykładów, pogadanek oraz warsztatów. Uczniowie pracują w małych grupach, technikami grupowymi.

Propozycje tematów na 2017 rok:

  1. Przemoc w szkole – jak sobie z nią radzić, sposoby rozwiązywania konfliktów;
  2. Anoreksja i bulimia – zachowania ryzykowne wśród nastolatek;
  3. Zjawisko przemocy – ogólna charakterystyka zjawiska, formy pomocy ofiarom przemocy;
  4. Tolerancja – różnorodność jako wartość;
  5. Asertywność – sposoby komunikacji w grupie ;
  6. Alkohol i nikotyna – niebezpieczne używki;
  7. Media i przemoc;
  8. Karta praw dziecka;
  9. Narkotyki, dopalacze – uzależnienie jako choroba;
  10. Żyję bez ryzyka AIDS.

W roku kalendarzowym 2017 poszerzono ofertę o zagadnienia z zakresu psychologii – emocje, komunikacja, stres. Istnieje również możliwość przeprowadzenia zajęć o tematyce, którą wybierze sobie szkoła po wcześniejszym uzgodnieniu.

W zależności od wybranej przez szkołę tematyki przedstawiamy uczniom filmy oraz prezentacje multimedialne.

W przypadku zainteresowania  powyższymi tematami lub propozycją własnych zagadnień prosimy o kontakt pod nr 518 736 839 w celu ustalenia szczegółów.

Zajęcia prowadzone są bezpłatnie.

Zapraszamy do współpracy.