Konferencja „Adopcja – Rodzicielstwo Serca”

Konferencja „Adopcja – Rodzicielstwo Serca”

Podczas konferencji podejmowane były tematy dotyczące m. in. roli adopcji a prelegenci dzielili się swoimi doświadczeniami oraz wiedzą. Po rozpoczęciu konferencji i uroczystym przywitaniu uczestników głos zabrał Prezes Sądu Rejonowego w Tarnobrzegu p. Ziemowit Czech, który przedstawił temat „Adopcja w prawie polskim – elementy prawa i doświadczenia z Sali sądowej”. Następnie swoimi doświadczeniami dotyczącymi adopcji i potrzeb dziecka kierowanego do adopcji, dzieliły się p. Urszula Polanowska – Dyrektor Domu Dziecka w Rzeszowie, która mówiła na temat „Dziecko oczekujące na adopcje – doświadczenia z placówki opiekuńczo – wychowawczej” oraz p. Dorota Dominik – Dyrektor Poradni Psychologiczno – Pedagogicznej nr 2 w Rzeszowie przedstawiająca wykład „Dwie strony medalu: potrzeby dziecka kierowanego do adopcji – potrzeby rodziców adopcyjnych”. Lekarz p. Krzysztof Szwajca – specjalista psychiatra z Krakowskiego Instytutu Psychoterapii przedstawił uczestnikom konferencji temat „Jak budować relację z dzieckiem adopcyjnym – teoria i praktyka”. Przedostatni wykład przedstawiony został przez p. Beatę Ożóg Kierownika Ośrodka Adopcyjnego w Chełmie „Droga do rodzicielstwa adopcyjnego – przygotowanie w ośrodku adopcyjnym”. Na koniec Konferencji „Adopcja – Rodzicielstwo Serca” rodzice adopcyjni mieszkający na terenie Województwa Podkarpackiego podzielili się swoimi doświadczeniami i wiedzą. Udział w Konferencji urozmaicił również występ dzieci ze Stowarzyszenia Rodzicielstwa Zastępczego „Wielkie Serce” prezentując inscenizację bajki „Jeż” Katarzyny Kotowskiej.