Szkoła dla rodziców i wychowawców

Szkoła dla rodziców i wychowawców

Jego głównym celem jest wspieranie rodziców i wychowawców w radzeniu sobie w codziennych kontaktach z dziećmi i młodzieżą. Nauka umiejętności lepszego porozumiewania się, refleksja nad własną postawą wychowawczą, wymiana doświadczeń, to małe kroki ku głębszej relacji, dającej zadowolenie, poczucie wzajemnej bliskości. To także nauka dialogu i kształtowanie więzi opartych na wzajemnym szacunku.

Adresatami szkoły są rodzice,  nauczyciele, wychowawcy, pracownicy socjalni, kuratorzy sądowi, policjanci oraz osoby, którym zależy na dobrym porozumiewaniu się z innymi.

Spotkania mają charakter warsztatowy – nie są terapią. Zaplanowano 10 spotkań po 4 godziny dydaktyczne, liczebność grupy od 12 do 15 osób. Podczas spotkań m.in. praca na własnych doświadczeniach rodzicielskich, praca na wspomnieniach z dzieciństwa, odgrywanie scenek.

Program jest realizowany bezpłatnie.

Zajęcia będą się odbywały w Powiatowym Centrum Pomocy Rodzinie w Rzeszowie, ul. Batorego 9, w każdy wtorek miesiąca w godzinach od 16:00 do 19:00.

Pierwsze spotkanie odbędzie się 13 grudnia 2016 r., o godzinie 16:00 do 19:00

Korzyści dla uczestników to przede wszystkim:

  • rozwój i opanowanie konkretnych umiejętności wychowawczych;
  • wzrost wiedzy w zakresie rozwoju potrzeb dziecka, zagrożeń, czynników ryzyka i profilaktyki, komunikacji i rozwiązywania problemów, znaczenia norm i wymagań w rozwoju dziecka;
  • uświadomienie, że skuteczność wychowania opiera się na jasnym i czytelnym systemie wartości realizowanym przez wychowującego;
  • ułatwienie zakwestionowania stereotypów i mitów wychowawczych;
  • poznawanie nowych sposobów reagowania na zachowania dzieci i poprzez to eliminowanie agresji, niechęci i rywalizacji;
  • tworzenie wspólnego, jednorodnego środowiska wychowawczego opartego
    na szacunku i dialogu;
  • umacnianie rodziny w jej prawidłowym funkcjonowaniu poprzez naprawę i ochronę więzi emocjonalnych.

 

Chętnych do udziału w szkoleniu prosimy o kontakt z Powiatowym Centrum Pomocy Rodzinie w Rzeszowie: pcpr@powiat.rzeszow.pl; lub tel. 519 585 391

Zapisy na szkolenie przyjmowane są do 30.11.2016 r.