Od przedszkola do seniora- projekt łączący pokolenia Relacja 2

Od przedszkola do seniora- projekt łączący pokolenia Relacja 2

W dniach 27.09.2018 r. oraz 4.10.2018 r. spotkania poprowadziła psycholog Pani Elżbieta Gruca-Bielenda, na których poruszony został temat przemocy wobec osób starszych, ze szczególnym zwróceniem uwagi na formę przemocy jaką jest zaniedbanie. Przedstawione  zostały czynniki ryzyka stosowania przemocy oraz przekazano informacje na temat instytucji pomocowych zajmujących się w/w problemem. Ponadto uczestnicy spotkania nauczyli się zachowań asertywnych, nabyli umiejętności przydatne w radzeniu sobie ze stresem oraz w sytuacjach trudnych związanych z przemocą.

Kolejne spotkanie odbyło się 11.10.2018 r. i poprowadzone zostało przez Pana Jacka Góraka –  Zastępcę Dyrektora PCPR w Rzeszowie a dotyczyło zagadnień związanych z rehabilitacja społeczną osób starszych i niepełnosprawnych, dofinansowaniami z PFRON i zagadnień związanych z powiatowym orzecznictwem dla celów nie rentowych. Uczestnicy uzyskali informację na temat warunków jakie muszą spełniać wnioskodawcy ubiegający się o dofinansowanie na likwidację barier architektonicznych, sposobów składania wniosków, przyznawania dofinansowania z PFRON oraz spraw związanych z orzecznictwem o stopniu niepełnosprawności. Każdy z uczestników miał możliwość zadawania pytań i uzyskał wyczerpującą odpowiedz na nurtujące go problemy. Spotkanie miało charakter edukacyjno-informacyjny.