Rejestracja osób niepełnosprawnych w PUP

Rejestracja osób niepełnosprawnych w PUP

PCPR oraz Powiatowy Urząd Pracy w Rzeszowie corocznie otrzymują z Państwowego Funduszu Rehabilitacji Osób Niepełnosprawnych środki na realizację zadań z zakresu rehabilitacji społecznej i zawodowej osób niepełnosprawnych takich jak dofinansowania do:

 • turnusów rehabilitacyjnych,
 • likwidacji barier architektonicznych,
 • likwidacji barier w komunikowaniu się,
 • likwidacji barier technicznych,
 • sprzętu rehabilitacyjnego,
 • przedmiotów ortopedycznych i środków pomocniczych,
 • wyposażenia stanowiska pracy,
 • podjęcia działalności gospodarczej,
 • finansowania usług lub instrumentów rynku pracy (staże, prace interwencyjne, szkolenia),
 • a także pomoc w zakresie pośrednictwa pracy i pośrednictwa zawodowego.

PFRON przekazuje te środki na podstawie algorytmu zgodnie z treścią rozporządzenia Rady Ministrów z dnia 13 maja 2003 r. w sprawie algorytmu przekazywania środków Państwowego Funduszu Rehabilitacji Osób Niepełnosprawnych samorządom wojewódzkim i powiatowym (Dz. U. 2003 nr 88 poz. 808 z późn. zm.).

Znaczący wpływ na ich wysokość ma liczba osób niepełnosprawnych zarejestrowanych w Powiatowym Urzędzie Pracy w okresie od WRZEŚNIA do LISTOPADA danego roku kalendarzowego.

Korzyści, które przemawiają za tym, aby osoby niepełnosprawne zalegalizowały swój status w Powiatowym Urzędzie Pracy dotyczą:

 • możliwości zwiększenia ilości środków dla powiatu w ramach dofinansowań na rehabilitację społeczną i zawodową,
 • zwiększenia możliwości poprawy sytuacji zawodowej osób niepełnosprawnych.

 

Prosimy o dotarcie z tą informacją do jak największej liczby osób niepełnosprawnych. Wspólne działania wśród osób niepełnosprawnych pozwolą w przyszłości na polepszenie ich sytuacji społeczno-zawodowej.