Rekrutacja na szkolenie pn. „Szkoła dla rodziców i wychowawców”

Rekrutacja na szkolenie pn. „Szkoła dla rodziców i wychowawców”

Szkolenie przeznaczone jest dla osób i małżeństw z terenu powiatu rzeszowskiego, w liczbie 40 godzin dydaktycznych – 10 spotkań raz w tygodniu, w grupie 12 – 20 osób, w siedzibie PCPR w Rzeszowie przy ul. Batorego 9.

Szkolenie obejmować będzie m.in. następujące zagadnienia: opis programu, integrację grupy i znaczenie emocji i uczuć w życiu człowieka; jak pomóc dzieciom w radzeniu sobie z trudnymi emocjami, aktywne słuchanie; znaczenie właściwego mówienia o uczuciach, empatia; zachęcanie do współpracy i granice w wychowaniu; konsekwencje zamiast kar; jak rozwiązywać problemy; jak chwalić opisowo.

Wszelkie dodatkowe informacje oraz zapisy na szkolenie prosimy kierować pod numer 519 585 391.