Spotkanie z przedstawicielami jednostek pomocy społecznej i instytucjonalnej pieczy zastępczej

Spotkanie z przedstawicielami jednostek pomocy społecznej i instytucjonalnej pieczy zastępczej

Podczas spotkania poruszono następującą problematykę:

  • działalności organizatora rodzinnej pieczy zastępczej,
  • odpłatności za pobyt dzieci w instytucjonalnej i rodzinnej pieczy zastępczej, windykacji świadczeń,
  • prowadzenia domów pomocy społecznej, pomocy specjalistycznej,
  • realizacji programu korekcyjno – edukacyjnego,
  • działalności bieżącej Powiatowego Zespołu ds. Orzekania o Niepełnosprawności,
  • dofinansowania dla osób niepełnosprawnych ze środków PFRON.

Do udziału w spotkaniu zaproszono również przedstawicieli Związku Stowarzyszeń Pomocy Osobom Niepełnosprawnym Powiatu Rzeszowskiego oraz Powiatowego Urzędu Pracy w Rzeszowie. Pani Jolanta Pieczonka Przewodnicząca Związku Stowarzyszeń przedstawiła zakres działalności organizacji na rzecz osób niepełnosprawnych i ich rodzin, m. in. prowadzenie wypożyczalni sprzętu rehabilitacyjnego, organizacja dni jedności z osobami niepełnosprawnymi, turnusów rehabilitacyjnych, imprez integracyjnych.

Przedstawiciele Powiatowego Urzędu Pracy w Rzeszowie – Pani Joanna Liwo i Pan Grzegorz Ryba zaprezentowali ofertę usług i instrumentów pomocowych dla osób niepełnosprawnych  i bezrobotnych (np. szkolenia, staże, prace interwencyjne, bony stażowe i bony szkoleniowe).