Spotkanie z rodzinami zastępczymi i prowadzącymi rodzinny dom dziecka z terenu powiatu rzeszowskiego

Spotkanie z rodzinami zastępczymi i prowadzącymi rodzinny dom dziecka z terenu powiatu rzeszowskiego

Celem spotkania było omówienie najważniejszych bieżących spraw dotyczących rodzinnej pieczy zastępczej oraz planów działania i współpracy na 2017 r. Ponadto odbyło się również szkolenie pt. „Sprawowanie opieki faktycznej i prawnej nad dzieckiem – zagadnienia prawa rodzinnego”. Po zakończeniu szkolenia rodziny miały możliwość indywidualnych rozmów/konsultacji z pracownikami PCPR w Rzeszowie. W spotkaniu i szkoleniu wzięło udział 27 osób.

Serdecznie dziękujemy za przybycie i udział w spotkaniu i szkoleniu.