Święto rodzin zastępczych - Dzień Rodzicielstwa Zastępczego

Święto rodzin zastępczych - Dzień Rodzicielstwa Zastępczego

Święto rodzin zastępczych – Dzień Rodzicielstwa Zastępczego

30 maja jest dniem, w którym w powiecie rzeszowskim obchodzony był Dzień Rodzicielstwa Zastępczego…

W poniedziałkowe popołudnie 30 maja 2016 r. rodziny zastępcze oraz prowadzący rodzinny dom dziecka z terenu powiatu rzeszowskiego uczestniczyli w zorganizowanych przez Powiatowe Centrum Pomocy Rodzinie w Rzeszowie obchodach Dnia Rodzicielstwa Zastępczego i Dniu Otwartym. Był to pierwszy dzień uroczystości w ramach Projektu pt. „30 Maja – Świętujmy Razem” współfinansowany ze środków Fundacji Ernst & Young. Dzień ten był jednocześnie okazją do uhonorowania codziennej pracy i ofiarności wszystkich rodziców zastępczych. To właśnie 30 maja obchodzony jest w Polsce Dzień Rodzicielstwa Zastępczego.

Serdeczne życzenia oraz podziękowania za ofiarowaną dzieciom miłość, troskę i codzienne wychowanie, zgromadzonym w PCPR w Rzeszowie rodzinom, składał obecny podczas uroczystości Wicestarosta p. Marek Sitarz. Wraz z Dyrektor PCPR – p. Agnieszką Gabrowską, p. Wicestarosta wręczał wszystkim rodzicom zastępczym pisemne podziękowania oraz ręcznie wykonane serca symbolizujące rodzicielską miłość i więzi. Te niecodzienne podarunki zostały przygotowane przez uczestników Warsztatów Terapii Zajęciowej w Zgłobniu.

Podziękowania dla rodzin zastępczych składane przez Wicestarostę p. Marka Sitarza i Dyrektor PCPR w Rzeszowie p. Agnieszkę Gabrowską

Także rodzice zastępczy, reprezentowani przez prowadzących w powiece rzeszowskim rodzinny dom dziecka, w nadziei dalszych wspólnych sukcesów i wzajemnego wsparcia w realizowaniu misji wspierania najmłodszych, przy udziale znajdujących się pod ich opieką dzieci, złożyli na ręce Wicestarosty – p. Marka Sitarza i Dyrektor PCPR – p. Agnieszki Gabrowskiej życzenia i podziękowania. Dzieci wręczyły wykonane przez siebie upominki.

Trudy oraz niesamowitą wartość tworzenia nowych oraz wspierania już istniejących rodzin zastępczych i rodzinnych domów dziecka ukazywał zaprezentowany film, pt. “Removed”. Ten poruszający film wzbudza nie tylko wzruszenie, ale przede wszystkim refleksję nad tym, jak dla każdego dziecka ważna jest rodzina i jak znacząco jej funkcjonowanie wpływa na losy wszystkich, szczególnie najmłodszych jej członków. Skłania do zastanowienia, tchnie nadzieję na możliwość odmiany losu każdego skrzywdzonego dziecka. Ukazuje, jak ważne dla dzieci są: okazywane im zainteresowanie, troska, miłość, poświęcany czas i wyrozumiałość dla ich wszystkich trudności i niedoskonałości, które są śladem po przeżytym smutku i bólu.

Kolejnym elementem spotkania był pokaz ratownictwa medycznego oraz udzielania pierwszej pomocy medycznej. Wszyscy zgormadzeni, pod okiem prowadzącego pokaz i szkolenie ratownika medycznego, mogli w sposób teoretyczny i praktyczny uczestniczyć w nauce udzielania pierwszej pomocy. Ćwiczenia z wykorzystaniem fantoma do resuscytacji były okazją do tego, by każdy został wyposażony w podstawowe umiejętności, które we właściwej sytuacji służą niesieniu pomocy i ratowaniu ludzkiego życia. Tak profesjonalna realizacja tematu udzielania pierwszej pomocy medycznej możliwa była dzięki uprzejmości i współpracy Wojewódzkiej Stacji Pogotowia Ratunkowego w Rzeszowie, które nieodpłatnie ofiarowało dla potrzeb rodzin zastępczych z terenu powiatu rzeszowskiego swój czas i profesjonalny sprzęt do ćwiczeń.

Pokaz ratownictwa medycznego   Pokaz ratownictwa medycznego

Na zakończenie Dnia, odbyło się także szkolenie pn. „Dorastające dzieci – dojrzewające rodziny. Długoterminowe zyski płynące z rodzicielstwa zastępczego”. Spotkanie prowadzone przez dyrektor Poradni Psychologiczno-Pedagogicznej nr 2 w Rzeszowie, p. Dorotę Dominik. Celem tego szkolenia było poszerzanie wiedzy i umiejętności wychowawczych osób sprawujących rodzinną pieczę zastępczą. Prowadząca zwracała uwagę na trudności wychowawcze z jakimi spotkać mogą się opiekunowie zastępczy, podkreślając jednocześnie że ich źródłem nierzadko są trudne doświadczenia i zaniedbania, których dziecko doznało w swojej rodzinie pochodzenia. Ważnym przesłaniem prezentowanych w trakcie tego szkolenia treści była promocja rodzinnych form pieczy zastępczej – wartości jakimi dla dziecka, w tym także skrzywdzonego, są stabilne środowisko rodzinne i wychowawcze, pomoc w budowaniu własnej tożsamości oraz pokonywaniu niedostatków i trudności.

Szkolenie pod nazwą Dorastające dzieci - dojrzewające rodziny

W trakcie trwających kilka godzin spotkań pracownicy PCPR w Rzeszowie dyżurowali w zorganizowanym dla potrzeb wszystkich zainteresowanych osób Punkcie Informacyjnym. Korzystając z ich pomocy można było uzyskać informacje dotyczące rodzinnej pieczy zastępczej, zasad tworzenia rodzin zastępczych oraz oczekiwań stawianych kandydatom do pełnienia funkcji rodziny zastępczej.

Składając życzenia wytrwałości, życzliwości i dalszej ofiarności w sprawowaniu opieki i wychowania dzieci w ramach tworzonych rodzin zastępczych, zarówno Dyrektor PCPR w Rzeszowie, jak i cały zespół Organizatora Rodzinnej Pieczy Zastępczej dziękują wszystkim za wkładany wysiłek i dotychczasową współpracę.

 Podziękowania dla rodzin zastępczych

W sobotę 4 czerwca 2016 r. rodziny zastępcze, prowadzący rodzinny dom dziecka oraz kandydaci do pełnienia funkcji rodziny zastępczej z terenu powiatu rzeszowskiego uczestniczyli w zorganizowanych przez Powiatowe Centrum Pomocy Rodzinie w Rzeszowie obchodach Dnia Rodzicielstwa Zastępczego. Był to drugi dzień uroczystości w ramach Projektu pt. „30 Maja – Świętujmy Razem” współfinansowany ze środków Fundacji Ernst & Young.

Rodzinny Piknik Integracyjny odbył się w godzinach 10.00 – 15.00 w Ludowym Klubie Jeździeckim Zabajka, niedaleko Rzeszowa. Uczestnicy Pikniku skorzystali z wielu atrakcji dla dzieci i dorosłych w tym: zwiedzanie mini – zoo, przejażdżki konne oraz bryczką, gry i zabawy rodzinne, ognisko. Dla rodzin zastępczych, prowadzących rodzinny dom dziecka oraz kandydatów do pełnienia funkcji rodziny zastępczej zaplanowano ciepły posiłek, pieczoną kiełbaskę, napoje. Ponadto PCPR ORPZ w Rzeszowie rodzinom, które nie miały możliwości własnego transportu na miejsce spotkania, zapewnił dowóz autokarem. Spotkanie przebiegło w miłej i sympatycznej atmosferze przy pięknej i słonecznej pogodzie. Dzieci otrzymały od organizatorów słodycze, owoce oraz drobny upominek – wiatraczek – symbol rodzicielstwa zastępczego.