Szkolenie „Jak znaleźć pracę”

Szkolenie „Jak znaleźć pracę”

W dniu 1 lipca 2016 roku w siedzibie PCPR  w Rzeszowie odbyło się szkolenie pn. „Jak znaleźć pracę”  skierowane do pełnoletnich wychowanków rodzin zastępczych oraz placówek opiekuńczo-wychowawczych.

Szkolenie w wymiarze czterech godzin zorganizowane zostało przez Powiatowe Centrum Pomocy Rodzinie  w Rzeszowie we współpracy z Centrum Informacji i Planowania Kariery Zawodowej Wojewódzkiego Urzędu Pracy w Rzeszowie. Zajęcia prowadziła Pani Urszula Adamczyk – doradca zawodowy.

Celem zajęć było przygotowanie wychowanków do aktywnego poszukiwania pracy. Uczestnicy szkolenia mieli możliwość zapoznania się z metodami poszukiwania zatrudnienia oraz technikami rekrutacyjnymi, nabycia umiejętności redagowania dokumentów aplikacyjnych oraz przygotowania się do rozmowy z potencjalnym  pracodawcą.  

 

Tematyka szkolenia dotyczyła:

 

  1. Instytucji rynku pracy
  2. Metod poszukiwania pracy
  3. Technik rekrutacyjnych
  4. Dokumentów aplikacyjnych pomocnych w poszukiwaniu pracy
  5. Autoprezentacji podczas rozmowy kwalifikacyjnej z pracodawcami

Szkolenie odebrane zostało przez uczestników bardzo pozytywnie. Zdobyte umiejętności z pewnością ułatwią wychowankom pieczy zastępczej niełatwy start w dorosłe i samodzielne życie.