WAŻNA INFORMACJA

WAŻNA INFORMACJA

Informacja o zmianie adresu siedziby urzędu

 

        Dyrektor Powiatowego Centrum Pomocy Rodzinie w Rzeszowie informuje o zmianie

adresu siedziby urzędu od dnia 10 maja 2024r  Nowy adres to:

            Powiatowe Centrum Pomocy Rodzinie w Rzeszowie:

ul. Lucjana Siemieńskiego 18 A

            35-234 Rzeszów

 

                    od dnia  27. 05.2024r.  również Powiatowy Zespół ds. Orzekania o Niepełnosprawności w Rzeszowie

           będzie funkcjonował pod adresem:

              ul. Lucjana Siemieńskiego 18 A

            35-234 Rzeszów