Zapraszenie do udziału w szkoleniu pn. „Zrozumieć nastolatka – trudny wiek dorastania”

Zapraszenie do udziału w szkoleniu pn.  „Zrozumieć nastolatka – trudny wiek dorastania”

Szkolenie przeznaczone jest dla osób pełniących funkcję rodziny zastępczej/prowadzących rodzinny dom dziecka z terenu powiatu rzeszowskiego. Tematyka szkolenia obejmować będzie zagadnienia dotyczące okresu dojrzewania w tym m. in.: zdrowia, zagrożeń wieku dorastania najczęściej występujących, typów zaburzeń zachowania, zaburzeń jedzenia, zaburzeń związanych z przyjmowaniem środków psychoaktywnych czy trudności komunikacyjne dziecko – dorosły.

Szkolenie prowadzone będzie przede wszystkim w formie mini wykładów, prezentacji multimedialnej, indywidualnych przypadków i dyskusji. zachęcamy do wzięcia udziału w szkoleniu i prosimy o potwierdzenie udziału w szkoleniu, w terminie do 16 października br., pod numerem: 519 585 391.