ZAPROSZENIE DO UDZIAŁU W KONKURSIE PLASTYCZNYM

ZAPROSZENIE DO UDZIAŁU W KONKURSIE PLASTYCZNYM

Na autorów najlepszych prac czekają atrakcyjne nagrody rzeczowe.

Szkoły zainteresowane udziałem w konkursie prosimy o kontakt z Ośrodkiem w celu uzyskania szczegółowych informacji. 

Konkurs jest zorganizowany w ramach realizacji „Powiatowego Programu Przeciwdziałania Przemocy w Rodzinie Oraz Ochrony Ofiar Przemocy w Rodzinie na lata 2011 – 2020”.

 

Ośrodek Interwencji Kryzysowej

ul. Rzeszowska 5 pawilon 7

36-051 Górno,

Tel. 518 – 736 – 839, Tel. interwencyjny 885 – 696 – 640

e – mail: oik.gorno@poczta.fm