ZAPROSZENIE DO UDZIAŁU W SPOTKANIACH GRUPY WSPARCIA „ORCHIDEA”

ZAPROSZENIE DO UDZIAŁU W SPOTKANIACH  GRUPY WSPARCIA „ORCHIDEA”

W celu zapewnienia kompleksowej i profesjonalnej pomocy spotkania prowadzone są przez pracowników Ośrodka oraz zaproszonych specjalistów z różnych dziedzin, przynoszą one wymierne efekty, ponieważ są odpowiedzią na potrzeby sygnalizowane przez uczestniczki w corocznie przeprowadzanej ankiecie.

W 2018 roku odbyło się 12 spotkań, w tym:

– 3 spotkania prowadzone były przez psychologa, którego udział w spotkaniach dostarcza uczestniczkom emocjonalnego wsparcia, pomocy w przywracaniu wiary w siebie i odbudowaniu nadziei oraz budowaniu poczucia wspólnoty w grupie.

– 1 przez ratownika medycznego z Wojewódzkiej Stacji Pogotowia Ratunkowego w Rzeszowie. Celem szkolenia było praktyczne i teoretyczne przygotowanie uczestników do udzielenia pierwszej pomocy przedmedycznej oraz nabycie umiejętności rozpoznawania stanów zagrożenia życia, udzielenia pomocy przy zadławieniach, zranieniach, krwotokach także w jaki sposób postępować w czasie wypadków komunikacyjnych.

– 1 przez fryzjerkę, która podczas spotkania opowiedziała jak w prosty i domowy sposób można zadbać o siebie poprzez modną fryzurę, ładny makijaż czy piękne paznokcie. Uświadomiła uczestniczkom, że troska o wygląd zewnętrzny może być pomocna w podnoszeniu poczucia własnej wartości. 

– 1 prowadzone przez byłego sprawcę przemocy, trzeźwego alkoholika. Rozmówca podzielił się z uczestniczkami swoją historią, która poruszyła klientki. Spotkanie miało na celu uświadomienie jak ważne jest wsparcie i zrozumienie drugiej osoby.

– 1 przez Starszego Kuratora Zawodowego Sądu Rejonowego w Rzeszowie. Celem  spotkania było przedstawienie na czym polega praca i dozór kuratora. Pani kurator starała się  wyjaśnić charakter swojej pracy oraz uwrażliwić klientki na skutki prawne, jakie może powodować niewłaściwa opieka nad dzieckiem, szczególnie w sytuacji gdy jego życie i zdrowie jest zagrożone.

– 5 poprowadzili pracownicy OIK,  w tym w czerwcu zostało zorganizowane spotkanie dla kobiet oraz ich dzieci z okazji rozpoczęcia wakacji. Były konkursy, gry i zabawy na świeżym powietrzu, malowanie twarzy, zabawy z chustą animacyjną, unihokej, wspólne wykonywanie prac plastycznych. We wrześniu odbyło się spotkanie plenerowe pt. „Święto pieczonego ziemniaka”. Natomiast w grudniu zorganizowano spotkanie wigilijne na które zostały zaproszone uczestniczki grupy wparcia oraz inne osoby korzystające z pomocy OIK.

Spotkania grupy wsparcia „Orchidea” organizowane są systematycznie w każdy ostatni czwartek miesiąca. Grupa ta jest skierowania do kobiet z terenu Powiatu Rzeszowskiego, które w swoim życiu doznały jakiejkolwiek formy przemocy ze strony najbliższych oraz tych, które potrzebują wsparcia w prawidłowym budowaniu swojego życia rodzinnego. Udział w spotkaniach jest bezpłatny. Dodatkowym udogodnieniem dla uczestniczek, które nie mają z kim zostawić dzieci, jest możliwość zabrania ich ze sobą. Podczas spotkania dzieci będą pod opieką pracownika Ośrodka i spędzą czas w świetlicy przygotowanej pod ich potrzeby.

 

W przypadku pytań prosimy o kontakt z pracownikami Ośrodka w Górnie pod numerem: 518-736-839.

Najbliższe spotkanie Grupy Wsparcia odbędzie się 25.04.2019 o godzinie 15.30 w Ośrodku Interwencji Kryzysowej w Górnie,

ul. Rzeszowska 5, pawilon 7.

 

 SERDECZNIE ZAPRASZAMY