Informator dla osób niepełnosprawnych

Informator dla osób niepełnosprawnych

„Informator…” powstał z inicjatywy Zakładu Ubezpieczeń Społecznych (ZUS) przy współpracy Państwowego Funduszu Rehabilitacji Osób Niepełnosprawnych (PFRON).

Zebrane są w nim najważniejsze informacje, które mogą być przydatne dla osób z niepełnosprawnością.

Opisane są m.in. zasady przyznawania rent, przebieg orzecznictwa lekarskiego, warunki rehabilitacji leczniczej prowadzonej przez ZUS oraz uprawnienia pracownicze.

W „Informatorze…” wyjaśnione jest także, na jaką pomoc z PFRON mogą liczyć osoby z niepełnosprawnością oraz pracodawcy zatrudniający takich pracowników. Omówione są zasady ubiegania się o tego rodzaju wsparcie, warunki jego udzielenia i niezbędne dokumenty.

Przybliżono również możliwość składania wniosków o dofinansowanie przez internet.

Służy temu System Obsługi Wsparcia finansowanego przez PFRON (SOW), dostępny na stronie sow.pfron.org.pl.

Informator jest dostępny na stronie ZUS oraz poniżej.

Informator dla osób z niepełnosprawnością