Zajęcia klubowe w Warsztatach Terapii Zajęciowej - nabór wniosków

Zajęcia klubowe w Warsztatach Terapii Zajęciowej - nabór wniosków

Powiat Rzeszowski – Powiatowe Centrum Pomocy Rodzinie w Rzeszowie informuje o możliwości składania wniosków o przyznanie środków PFRON na dofinansowanie prowadzenia zajęć klubowych w ramach programu „Zajęcia klubowe w WTZ”.

Państwowy Fundusz Rehabilitacji Osób Niepełnosprawnych ogłosił nabór wystąpień o przyznanie środków finansowych na realizację programu „Zajęcia klubowe w WTZ”, dotyczących zajęć klubowych, które mają zostać uruchomione i prowadzone w nowym roku realizacyjnym przez 12 miesięcy (tj. od dnia 1 lutego 2023 r. do dnia 31 stycznia 2024 r.).

Termin naboru wniosków o dofinansowanie w ramach programu wyznacza się na okres od dnia 15 października 2022 r. do dnia 10 listopada 2022 r.

W razie zainteresowania złożeniem wniosku prosimy o kontakt z PCPR w Rzeszowie.

Szczegółowe informacje znajdują się na stronie PFRON:

https://www.pfron.org.pl/o-funduszu/programy-i-zadania-pfron/programy-i-zadania-real/program-zajecia-klubowe-w-wtz/