Powiatowy Program Korekcyjno-Edukacyjny w Powiecie Rzeszowskim

Powiatowy Program Korekcyjno-Edukacyjny  w Powiecie Rzeszowskim

W dniu 05 października br. rozpoczęły się zajęcia w ramach Programu oddziaływań korekcyjno-edukacyjnych

Uczestnikami programu są mieszkańcy powiatu rzeszowskiego, osoby mające problemy w zachowaniu które chciałyby pracować nad swoimi emocjami i konstruktywnymi relacjami z ludźmi.

W części edukacyjnej Program koncentruje się na przekazaniu szeroko pojętej wiedzy nt. zjawiska przemocy, zachowań agresywnych, uzależnienia od alkoholu, prawidłowych relacji w rodzinie, postaw rodzicielskich, komunikacji interpersonalnej, asertywnych zachowań, radzenia sobie ze stresem, zastępowania zachowań agresywnych zachowaniami akceptowanymi społecznie. Część korekcyjna natomiast ukierunkowana jest na zdobycie praktycznych umiejętności niestosowania przemocy, radzenia sobie ze złością, trening umiejętności prospołecznych i asertywności, umiejętność rozpoznawania u siebie wyzwalaczy agresji i zastępowania jej zachowaniami społecznie akceptowanymi oraz naukę konstruktywnego rozwiązywania konfliktów i korzystania ze wsparcia społecznego.

Program jest realizowany w budynku Powiatowego Centrum Pomocy Rodzinie
w Rzeszowie przy ul. Batorego 9 w godzinach od 15.45 do 18.45. Zajęcia korekcyjno-edukacyjne obejmują 60 godzin dydaktycznych pracy grupowej oraz zajęcia indywidualne – dwie godziny na jednego uczestnika.

Do programu przystąpiło 9 uczestników.

Planowany termin zakończenia zajęć w ramach programu planuje się na grudzień 2022 r.

Logo Powiatu Rzeszowskiego