„STOP WYKLUCZENIU- aktywna integracja w powiecie strzyżowskim i rzeszowskim”

Projekt skierowany jest do osób zamieszkujących powiat rzeszowski, m. Rzeszów, bez ograniczeń wiekowych, niepracujących, zagrożonych ubóstwem lub wykluczeniem społecznym- korzystających lub kwalifikujących się do świadczeń z pomocy społecznej lub  korzystających z PO PŻ,  które mają chęć powrócić na rynek pracy.

Uczestnikom projektu oferowane jest bezpłatne wsparcie psychologiczne, zawodowe, pomoc prawna, pośrednictwo pracy, usługi prozdrowotne- okulista lub dentysta lub dietetyk lub usługi w zakresie zmiany wizerunku – fryzjer lub kosmetyczka lub stylistka, kursy zawodowe kończące się formalnym potwierdzeniem nabytych kwalifikacji oraz 5 miesięczne płatne staże zawodowe.

 Osoby zainteresowane proszone są o kontakt:

Towarzystwo ALTUM Programy Społeczno- Gospodarcze,

Warszawska 5/7, 35-205 Rzeszów

tel. (17) 852 27 60,  fax (17) 860 25 97, 667 634 180

http://stopwykluczeniu.altum.pl/