Zapraszamy

Zapraszamy

Powiatowe Centrum Pomocy Rodzinie w Rzeszowie Organizator Rodzinnej Pieczy Zastępczej

serdecznie zaprasza na kolejne spotkanie grupy wsparcia dla rodzin zastępczych spokrewnionych z terenu powiatu rzeszowskiego,

które odbędzie się 16.04.2024 r. w godzinach 15:30 – 17:00 w siedzibie PCPR w Rzeszowie ul. Batorego 9.