Zajęcia klubowe w Warsztatach Terapii Zajęciowej - nabór wniosków

Zajęcia klubowe w Warsztatach Terapii Zajęciowej - nabór wniosków

Powiat Rzeszowski – Powiatowe Centrum Pomocy Rodzinie w Rzeszowie informuje o możliwości składania wniosków o przyznanie środków PFRON na dofinansowanie prowadzenia zajęć klubowych w ramach programu „Zajęcia klubowe w WTZ”.

Nabór wystąpień o przyznanie środków finansowych na realizację programu „Zajęcia klubowe w WTZ” dotyczy zajęć klubowych, które mają zostać uruchomione i prowadzone od drugiej połowy roku realizacyjnego (tj. od dnia 1 sierpnia 2022 r. do dnia 31 stycznia 2023 r.) oraz zajęć klubowych w tych WTZ, w których od momentu zakończenia terminu pierwszej tury naboru wystąpień zwiększyła się liczba beneficjentów programu.

Termin naboru wniosków na realizację drugiej tury programu jest wyznaczony na okres od dnia 1 czerwca 2022 r. do dnia 30 czerwca 2022 r.

Szczegółowe informacje znajdują się na stronie PFRON:

https://www.pfron.org.pl/aktualnosci/szczegoly-aktualnosci/news/zajecia-klubowe-w-wtz-kolejny-nabor-do-30-czerwca-br

https://www.pfron.org.pl/o-funduszu/programy-i-zadania-pfron/programy-i-zadania-real/program-zajecia-klubowe-w-wtz/