DOFINANSOWANIA DLA OSÓB NIEPEŁNOSPRAWNYCH Z POWIATU RZESZOWSKIEGO W 2021 r.

DOFINANSOWANIA DLA OSÓB NIEPEŁNOSPRAWNYCH Z POWIATU RZESZOWSKIEGO W 2021 r.

Powiat Rzeszowski – Powiatowe Centrum Pomocy Rodzinie zaprasza osoby niepełnosprawne z terenu powiatu rzeszowskiego do składania wniosków o dofinansowanie ze środków Państwowego Funduszu Rehabilitacji Osób Niepełnosprawnych w ramach programu pn. Aktywny Samorząd.

OSOBY NIEPEŁNOSPRAWNE MOGĄ UBIEGAĆ SIĘ W 2021 ROKU O DOFINANSOWANIE:

 1. Zakupu i montażu oprzyrządowania do posiadanego samochodu
 2. Pomocy w uzyskaniu prawa jazdy różnych kategorii
 3. Zakupu sprzętu elektronicznego lub jego elementów oraz oprogramowania a także szkoleń w zakresie ich obsługi
 4. Pomocy w utrzymaniu sprawności technicznej posiadanego sprzętu elektronicznego, zakupionego w ramach programu
 5. Pomocy w zakupie wózka inwalidzkiego o napędzie elektrycznym
 6. Pomocy w utrzymaniu sprawności technicznej posiadanego skutera lub wózka inwalidzkiego o napędzie elektrycznym
 7. Pomocy w zakupie protezy kończyny, w której zastosowano nowoczesne rozwiązania techniczne
 8. Pomocy w utrzymaniu sprawności technicznej posiadanej protezy kończyny, w której zastosowano nowoczesne rozwiązania techniczne
 9. Pomocy w zakupie skutera inwalidzkiego o napędzie elektrycznym lub oprzyrządowania elektrycznego do wózka ręcznego
 10. Pomocy w utrzymaniu aktywności zawodowej poprzez zapewnienie opieki dla osoby zależnej
 11. Pomocy w uzyskaniu wykształcenia na poziomie wyższym

 

TERMINY NABORU WNIOSKÓW:

Moduł I (punkty 1-10) od 01.03.2021 r. do 31.08.2021 r.

Moduł II (punkt 11)
od 01.03.2021 r. do 31.03.2021 r. (dla wniosków dotyczących roku akademickiego 2020/2021),
od 01.09.2021 r. do 10.10.2021 r. (dla wniosków dotyczących roku akademickiego 2021/2022).

Wnioski można składać:

– w wersji papierowej w siedzibie Powiatowego Centrum Pomocy Rodzinie w Rzeszowie
ul. Batorego 9, 35-005 Rzeszów

– w wersji elektronicznej poprzez platformę SOW pod adresem strony: https://sow.pfron.org.pl

W przypadku wystąpienia wątpliwości oraz pytań PFRON uruchomił bezpłatną infolinię dla osób korzystających z portalu SOW tel. 800 889 777

Kontakt PCPR Rzeszów 519-585-857 lub 519-585-42

Logo Państwowego Funduszu Rehabilitacji Osób Niepełnosprawnych Logo Powiatu Rzeszowskiego Logo Powiatowego Centrum Pomocy Rodzinie w Rzeszowie