Kurs szkolenie specjalizacyjne z zakresu organizacji pomocy społecznej

Kurs szkolenie specjalizacyjne z zakresu organizacji pomocy społecznej

TRWA REKRUTACJA! Planowane rozpoczęcie zajęć MAJ 2021. Szkolenie jest ofertą dla osób pracujących w szeroko pojętej pomocy społecznej (instytucje publiczne i pozarządowe) kierujących, lub przygotowujących się do zarządzania jednostkami pomocy społecznej. W szkoleniu mogą uczestniczyć również studenci różnych kierunków studiów.

Program kursu

 • Współczesne kierunki rozwoju polityki społecznej
 • Elementy organizacji i zarządzania w pomocy społecznej. W tym:
  • Kierowanie i zarządzanie superwizyjne
  • Zarządzanie zasobami ludzkimi
  • Kadra menedżerska w pomocy społecznej
  • Zarządzanie międzyorganizacyjne na poziomie lokalnym z uwzględnieniem niepublicznych podmiotów pomocy społecznej
  • Zarządzanie finansami jednostek pomocy społecznej
  • Kontrola zarządcza
  • System zarządzania jakością w instytucjach pomocy społecznej
 • Elementy etyki
 • Zadania jednostek organizacyjnych gminy, powiatu, województwa
 • Ewaluacja działań, metody i techniki badań wykorzystywanych w pomocy społecznej
 • Wybrane zagadnienia prawne. W tym:
  • Wybrane zagadnienia z zakresu prawa rodzinnego
  • Wybrane zagadnienia z zakresu prawa administracyjnego
  • Wybrane zagadnienia z zakresu prawa pracy
  • Wybrane zagadnienia z zakresu prawa zamówień publicznych
 • Wybrane zagadnienia z zakresu prawa dotyczącego ochrony danych osobowych
 • Wybrane zagadnienia z zakresu przepisów dotyczących pomocy społecznej i zabezpieczenia społecznego
 • Publiczne relacje, reklama społeczna i promocja działań w pomocy społecznej – public relations
 • Mediacje i negocjacje w pomocy społecznej
 • Stres i wypalenie zawodowe
 • Konsultacje dotyczące pracy dyplomowej wymaganej do uzyskania specjalizacji
 • Wizyty studyjne – hospitacje instytucji działających w obszarze pomocy społecznej

 

Szczegółowe informacje dotyczące Kursu szkolenie specjalizacyjne z zakresu organizacji pomocy społecznej.

Plakat - informacje o kursie