Zespół poradnictwa specjalistycznego i interwencji kryzysowej Powiatowego Centrum Pomocy Rodzinie w Rzeszowie

Zespół poradnictwa specjalistycznego i interwencji kryzysowej Powiatowego Centrum Pomocy Rodzinie w Rzeszowie

Powiatowe Centrum Pomocy Rodzinie w Rzeszowie informuje o ofercie usług wsparcia w zakresie poradnictwa specjalistycznego. Pomoc jest skierowana do osób i rodzin z terenu powiatu rzeszowskiego, które mają trudności lub wykazują potrzebę wsparcia w rozwiązywaniu swoich problemów życiowych oraz dla osób sprawujących rodzinną pieczę zastępczą, ich dzieci oraz dzieci umieszczonych w pieczy zastępczej. Poradnictwo specjalistyczne udzielane jest po uprzednim umówieniu się telefonicznym lub osobistym.

Osoba

Forma wsparcia

Nr kontaktowy

Aldona Filiciak

Pedagog

Kompetencje wychowawcze

Doradztwo zawodowe

Mediacje

519-586-129

Joanna Kiszka

Psycholog

Interwencja Kryzysowa

573-132-924

Joanna Graboń

Psychoterapeuta/Psycholog

Psychoterapia indywidualna młodzieży i dorosłych

Terapia par/rodzin

519-585-636

Michalina Czajkowska – Trąd

Psycholog/Psychoterapeuta

Terapia i diagnoza dzieci

573-132-924

Elżbieta Gruca – Bielenda

Psycholog Wsparcie i terapia psychologiczna

573-132-924

Monika Gęślak

Pracownik Socjalny

Poradnictwo rodzinne Poradnictwo socjalne skupione na rodzinie

519-585-761

Aleksandra Koszarska


Pracownik socjalny

Poradnictwo dla osób niepełnosprawnych Poradnictwo socjalne skupione na rodzinie z dzieckiem/osobą z niepełnosprawnością

519-585-427

aleksandra.koszarska@powiat.rzeszow.pl

Maria Abramowicz

Adwokat

Poradnictwo z zakresu prawa rodzinnego

 519-585-761

Ośrodek Interwencji Kryzysowej

ul. Rzeszowska 5

pawilon 7

36-051 Górno

Wsparcie w kryzysie

Interwencja kryzysowa
Poradnictwo psychologiczno-pedagogiczne

885-696-640

518-736-839

Dom dla matek z małoletnimi dziećmi
i kobiet w ciąży

ul. Rzeszowska 5

pawilon 8
36-051 Górno

Wsparcie w kryzysie
Poradnictwo psychologiczne, pedagogiczne oraz terapeutyczne

451-166-830
451-166-829