Kurs szkolenie specjalizacyjne z zakresu organizacji pomocy społecznej

Kurs szkolenie specjalizacyjne z zakresu organizacji pomocy społecznej

REKRUTACJA ON-LINE

(aktualnie trwa nabór)

Uprzejmie informuję, że w ramach Instytutu Nauk Socjologicznych Uniwersytetu Rzeszowskiego istnieje możliwość podjęcia kształcenia na KURSIE Szkolenie specjalizacyjne z zakresu ORGANIZACJI POMOCY SPOŁECZNEJ.

Jego ukończenie daje uprawnienia do kierowania jednostkami organizacyjnymi pomocy społecznej, zgodnie z Rozporządzeniem Ministra Pracy i Polityki Społecznej z dnia 26 września 2012 w sprawie specjalizacji z zakresu organizacji pomocy społecznej.

Zajęcia trwają 6 miesięcy, odbywają się w cyklu: sobota-niedziela, plus dwa piątki na przeprowadzenie zajęć hospitacyjnych. Natomiast w okresie nie dłuższym niż miesiąc od ukończenia zajęć dydaktycznych przeprowadzany jest egzamin końcowy.

Osoby aktywnie uczestniczące w w/w „Szkoleniu” w czasie jego trwania, po napisaniu pracy dyplomowej i jej przyjęciu przez promotora oraz złożeniu egzaminu końcowego
z wynikiem pozytywnym otrzymują  dyplom  potwierdzający uzyskanie specjalizacji zakończenia szkolenia.

Szkolenie jest ofertą dla osób pracujących w szeroko pojętej pomocy społecznej (instytucje publiczne i pozarządowe) kierujących, lub przygotowujących się do zarządzania jednostkami pomocy społecznej.

W „Szkoleniu” mogą uczestniczyć również studenci i absolwenci różnych kierunków studiów.

Podkreślenia wymaga fakt, że Instytut Nauk Socjologicznych ma wieloletnie doświadczenie w kształceniu organizatorów pomocy społecznej, pierwsi słuchacze Podyplomowych Studiów Organizacji Pomocy Społecznej rozpoczęli naukę w 1998 roku.

W roku 2012 Ministerstwo Pracy i Polityki Społecznej zmieniło zasady uzyskiwania kwalifikacji wprowadzając formułę szkoleń. Instytut Socjologii jako pierwszy w Polsce uzyskał zgodę na prowadzenie szkolenia specjalizacyjnego tego typu w marcu 2013 r. i od tej pory odbyło się 12 edycji szkolenia.

Wykładowcami na szkoleniu są doświadczeni nauczyciele akademiccy z UR, kadra kierownicza wojewódzkich i miejskich instytucji pomocy społecznej oraz doskonale przygotowani do pracy dydaktycznej praktycy pomocy społecznej.

      Rekrutacja na Szkolenie odbywa się drogą elektroniczną, dostępną na stronie:

http://www.podyplomowe.ur.edu.pl/?id=kurs&ids=9

 

Koszt KURSU Szkolenia specjalizacyjnego z zakresu organizacji pomocy społecznej: 3200.00 zł

Osoby zainteresowane podjęciem nauki w ramach KURSU Szkolenia specjalizacyjnego z zakresu organizacji pomocy społecznej prosimy o kontakt z Panią mgr Grażyną Bojdą z Sekretariatu Instytutu Nauk Socjologicznych (telefon. 17 872 1330, e-mail: ops_specjalizacja@ur.edu.pl).

 

SERDECZNIE ZAPRASZAMY